Zpravodaj Vřesina - První pololetí 2022
Zpravodaj Vřesina - Druhé pololetí 2021

Zpravodaj Píšť - Jaro 2022

Zpravodaj Vřesina - První pololetí 2021
Zpravodaj Vřesina – 2020
Výroční zpráva kroužku za rok 2020
Zpravodaj Píšť - Podzim 2020
Zpravodaj Píšť - Jaro 2020
Zpráva o činnosti - 2019