Včelařský kroužek

Zpráva za rok 2016 VKM

 

V sobotu 23.1.2016 se členové kroužku sejdou ve 14,00 hod. u svého včelínu na poldru. Kroužek se pravidelně schází každou středu v 16.00. Děti jsou zvídavé, zajímají se zatím  jen teoreticky o včely a vše kolem nich. Vysvětlujeme, informujeme, učíme, ale taky zpětně zjišťujeme, co si zapamatovaly. Všechny děti dostávají zdarma včelařský časopis, z kterého také získávají své znalosti

V současné době chodí do Včelařského kroužku 7 dětí, které vede Ing. Helena Komárková, odborná spolupráce Ottová Viktorie.
Schůzky se uskutečňují každou středu od 16,00 do 17,00 hod.
Plán práce včelařského kroužku. Vedoucí kroužku bude vybírat témata podle období a podle znalostí dětí.

Sdělení rodičům dětí z kroužku – v letošním roce už kroužek nebude. Další schůzka bude 6.1.2016 v obvyklou hodinu t.j. 16,00 hod.

Za vedení kroužku přejeme všem krásné a pohodové svátky vánoční, v novém roce 2016 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů. Ottová